image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01
امروز : يکشنبه - 1400/1/29
flotr2

پس از پانتري فان عرفان دارو اينك تركيب دیگری از اين خانواده با نام سولفامتوكسازول + تري متوپريم
شركت داروسازي عرفان دارو پس از توليد و عرضه پانتري فان (تركيب سولفادیمیدین از خانواده سولفوناميد و تری متوپریم از خانواده دي آمينو پيريميدين) متناسب با نياز همكاران عزيز دامپزشك اقدام به توليد و عرضه محلول تزریقی سولفامتوكسازول + تري متوپريم نموده است كه رقيب جدي براي محصولات مشابه اروپایی همانند پانتریسول مي باشد.
27/12/1393 12:00:00 ق.ظ| شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو | 51 دیدگاه | 2569 بازدید