image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01
امروز : يکشنبه - 1399/10/28
flotr2

پني سيلين جي پروكائين 2 ميليون واحد + كانامايسين 2 گرم
در راستاي توليد پودرهاي پني سيلين استريل قابل تزريق توسط شركت داروسازي عرفان دارو اکنون آنتي بيوتيك تركيبي پني سيلين به همراه يك آمينوگليكوزيد با بروز اثر سينرژيستيك و اثر بهينه در درمان با نام پني سيلين جي پروكائين 2 ميليون واحد + كانامايسين 2 گرم تولید و توزيع گرديده است.
27/12/1393 12:00:00 ق.ظ| شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو | 51 دیدگاه | 2001 بازدید