بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


پودرهای استریل قابل تزریق و سوسپانسیون های تزریقی

ویدئو
ویدئو

آخرین اخبار

پودرهای استریل قابل تزریق و سوسپانسیون های تزریقی

دکتر رفیعی از تولید پودرهای استریل قابل تزریق و سوسپانسیون های تزریقی در کارخانه عرفان دارو سخن میگوید با ما همراه شویدآدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9