بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


آموکسی فان LA ®

تصویر مقالات
مقالات

آخرین اخبار

آموکسی فان LA ®

آموکسی فان LA ®
(آموكسي سيلين تری هیدرات  15% ) 
این دارو در یک نگاه:

  •    یک آنتی بیوتیک طولانی اثر، وسیع الطیف و ضد باکتری.
  •     انتخابي مناسب دردرمان انواع بيماريهاي عفوني دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، مجاری ادراری-تناسلی و ورم پستان 
  •   بهترین انتخاب در درمان عفونت های باکتریایی ثانویه در طول دوره بیماری های ویروسی.
  •   دارویی اقتصادی و با اثر سریع
  •     سهولت مصرف در دامداری ها
  •     اثر بخشی و ظهور سریع علائم بهبودی طی 36 تا 48 ساعت پس از اولین تزریق
  •  در شرایط اسیدی پایدار است و جذب روده ای خوبی دارد.
  •    دارویی مورد تایید FDA

ترکیب :

 هر ميلي ليتر از دارو حاوي 150 ميلي گرم آموكسي سيلين بصورت ملح تري هيدرات مي باشد.   فارماکولوژی : اين آنتي بيوتيك از گروه بتالاكتام ها مي باشد كه با مهار سنتز  ديواره سلول باكتري اثر باكتريوسايدي آن ظاهر مي گردد. ملح بكار رفته اين آنتي بيوتيك ( تري هيدرات) و بكار بردن پايه روغني در فرمولاسيون باعث طولاني اثر شدن اين آنتي بيوتيك شده بطوريكه تجويز آن بجاي هر 8 ساعت هر 48 ساعت یکبار توصيه مي گردد.
موارد مصرف :

در درمان بيماريهاي عفوني ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس به آموكسي سيلين از جمله بيماريهاي عفوني گوارشي، تنفسي، ادراري تناسلي و پوستي در دام بزرگ و كوچك  توصیه می گردد.  ميزان و روش مصرف :
قبل از استفاده خوب تکان دهید.
گاو و گوسفند: فقط تزریق عضلانی.             سگ و گربه: تزریق عضلانی و زیر جلدی.
دوز عمومی:

1 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن می باشد که در صورت نیاز می توان این دوز را پس از 48 ساعت تکرار کرد. بیش از 20 میلی لیتر نباید در یک محل تزریق شود.
 احتياط :

در صورت بروز حساسيت به آموكسي سيلين و يا آنتي بيوتيكهاي بتا لاكتام درمان با اين دارو توصيه نمي گردد. در صورتيكه ويال دارو مدتي ثابت بماند سوسپانسيون بصورت دو فاز در آمده كه به راحتي پس از تكان دادن به حالت اوليه در خواهد آمد. به صورت داخل وریدی یا مفاصل تجویز نشود. دور از دسترس اطفال نگه دارید. در مناطقي كه دماي هوا بالاتر از 15 درجه سانتي گراد باشد دارو را در مكاني خنك نگهداري نمائيد.
 موارد منع مصرف :

 بنابر قانون كلي فارماكولوژي مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي باكتريواستات سریع الاثر(مانند کلرامفنیکل، تتراسایکلین ها و سولفونامیدها ) توصيه نمي گردد.  تداخل دارويي : تداخل دارويي براي اين دارو گزارش نشده است.

 زمان پرهیز از مصرف :

 گاو: گوشت: 23 روز.        شیر: 79 ساعت. 
گوسفند: گوشت 16 روز.   شیر: نباید در گوسفندانی که برای انسان شیر تولید می کنند استفاده شود. شرایط نگهداری : در مکان خشک، دمای 8 تا 15 درجه سانتیگراد و بدور از نور مستقيم آفتاب ويخ زدگي نگهداری گردد .
ساختمان شيميايي دارو:
آموكسي سيلين تری هیدرات پودر استریل میکرونایز و سفيد رنگ مي باشد. 
فرمول شیمیایی :
                            C16H19N3O5S ,3H2O
وزن مولکولی :               g/mol      419.4
ساختمان شيميايي مولكول آموكسي سيلين در  شکل زير نشان داده شده است:


 
شکل شماره 1: ساختمان شیمیایی آموکسی سیلین

     فارماكولوژي آموكسي سيلين:
مکانیسم اثر:
آموكسي سيلين دارويي از خانواده ي پني سيلين ها است و ساختمان آن شامل حلقه بتالاکتام و حلقه تیازولیدین که در همه پنی سیلین ها معمول میباشد. آموکسی سیلین روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی حساس موثر است. اين دارو يكي از پــر مصرف تــرين و مهمترين آنتي بيوتيك ها مي باشد. آموكسي سيلين با اتصال به پروتئين متصل شونده بــه پني سيلين (PBP) بـاعث مهــار ترانس پپتيدازها مي شود و موجب ممانعت از ساخت پپتيدوگليكان هاي ديواره ي سلولي باكتري و در نتيجه، تخريب ديـواره سلولي باكتريايي مي شود. 

شكل 2 : نحوه اثر آنتی بیوتیک بتالاکتام در حضور دیواره سلولی باکتری

آموكسي سيلين به بتالاكتاماز حساس است. بنابراين باكتري هـاي توليد كننده بتالاكتاماز در برابـر آن مقاومند. آموكسي سيلين به آساني در اكثر بافت ها و مايعات بدن، به غير از مغز و مايع مغزی- نخاعي (به جز در مواقع التهاب مننژ) منتشر مي شود. با توجه به ملح آموكسي سيلين بصورت تري هيدرات و بكار گيري حلال روغني آموكسي سيلين بصورت طولاني اثر عمل مي كند. آموكسي سيلين موثر بر باكتري هاي گرم مثبت هوازي از جمله گونه هاي استافيلوكوك، استرپتوكوك، باسيلوس آنتراسيس و ليستريا مونوسايتوژنز و باكتري هاي گرم مثبت بی هوازي از جمله كلستريديوم تتاني، كلستريديوم ولچي،  باکتری گرم منفی هوازی از جمله نيسريا گونه ره آ، نيسريا مننژيتيس، هليكوباكتر پيلوري و گونه هاي كلبسيلا مي باشد. همچنين آموكسي سيلين تاثير كمتري بر روي موارد زير دارد: انتروكوك ها، اشريشياكلي، پروتئوس ميرابيليس، سالمونلا تيفي، شيگلا سوئني ، ويبريو كلره آ.
جدول زير باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي كه تحت تاثير آموكسي سيلين قرار مي گيرند را نشان مي دهد.

Gram-Positive Bacteria

Gram-Negative Bacteria

Enterococcus faecalis
Staphylococcus
spp.
Streptococcus pneumoniae
Alpha and β-hemolytic streptococci.

Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Helicobacter pylori

فارماكوكينتيك آموكسي سيلين:
بعد از تجویز عضلانی آموکسی سیلین 15% به خوبی جذب و در بافت ها توزیع می گردد. با تجویزmg/kg 15بصورت تک دوز در گاو میانگین حداکثر غلضت پلاسمایی آموكسي سیلین به میزان µg/ml 93/2 بعد از 64/1 ساعت بدست می آید . میانگین نیمه عمر دفعی آن 12 ساعت است . راه اصلی دفع از طریق ادرار است. آموكسي سيلين از طريق باند شدن با 17 تا 20 درصد از پروتئين هاي پلاسما سريعا" در ارگانهاي بدن پخش مي شود و در عضلات، كبد، كليه ها، و روده ها به غلظت حداكثر مي رسد. ميزان نفوذ دارو در مايع مغزي نخاعي ناچيز است. آموكسي سيلين به ميزان بسيار جزئي متابوليزه مي شود و اصلي ترين راه دفع آن از طريق ادرار است.
مروری بر کلیات پنی سیلین ها
بطورکلی می‌توان پنی‌سیلین‌ها را به سه دسته تقسیم نمود:

١- پنی‌سیلین G یا جنرال؛ که برعلیه میکروارگانیسم‌های گرم مثبت، گرم منفی، هوازی، بی‌هوازی‌هایی که بتالاکتاماز نمی‌سازند و باسیل‌های گرم منفی مؤثر هستند که پنی سیلین جی پروکائین، بنزاتین و پتاسیمی در این دسته قرار می گیرند
۲- پنی‌سیلین‌های با طیف گسترده؛ که علاوه بر داشتن خواص پنی‌سیلین جی، برعلیه میکروارگانیسم‌های گرم منفی بسیار مؤثر هستند، اما در قبال باکتری‌های مولد پنی‌سیلیناز حساس می‌باشند که به دو گروه مشتقات آمینو پنی‌سیلین (آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین‌ها) و مشتقات کربوکسی پنی‌سیلین (کاربنی‌سیلین و...) تقسیم می شوند. آمینوپنی‌سیلین‌ها در بسیاری از جهات به پنی‌سیلین G شباهت دارند با این تفاوت که توانائی نفوذ به لایه خارجی باکتری‌های گرم منفی را افزایش بخشیده و همچنین در مقابل اسید معده پایداری بیشتری دارند لذا به‌صورت خوراکی نیز تجویز می‌شوند. تعدادي از پيش سازهاي آمپي سيلين كه بطور كامل از دستگاه گوارش جذب مي گردند به اين گروه تعلق دارند مانند: هتاسيلين، پيوامپي سيلين، تالامپي سيلين.
٣- پنی‌سیلین‌های مقاوم به پنی‌سیلیناز؛ این نوع پنی‌سیلین‌ها در برابر بتالاکتاماز یا پنی‌سیلیناز تولید شده توسط استافیلوکوک‌ها مقاوم می‌باشند. این دسته برضد استرپتوکوک‌ها و استافیلوکوک‌ها مؤثرند ولی برعلیه انتروکوک‌ها، بی‌هوازی‌ها، کوکسی‌ها و باسیل‌های گرم منفی تاثیری ندارند. ازجمله این دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توان به کلوکساسیلین اشاره نمود که بر علیه عفونت‌های پستانی دوره خشکی استفاده می‌شود.
در جدول شماره دو خصوصیات فارموکوکینتیک برخی از داروهای خانواده پنی سیلین بطور مقایسه ای ذکر شده است.

 جدول شماره دو: مقایسه خصوصیات فارموکوکینتیک برخی از داروهای خانواده پنی سیلین

تعدادي از داروها مجاز به استفادة همزمان با پني سيلين مي باشند و بعضي نيز باعث تقويت اثر پني سيلين گشته يا پني سيلين باعث تأثير بهتر آنها مي گردد (اثر سينرژيستيك).  داروهايي كه استفاد همزمان آنها با پني سيلين مجاز است عبارتند از:
•    دي هيدرواسترپتومايسين : كه استفاده همزمان آن با پني سيلين ها كمك به درمان بيماري خواهد بود .
•    پروبنسيد : استفاده همزمان آن با پني سيلين كمك به افزايش مقدار پني سيلين در گردش خون شده و باعث تأثير بيشتر آن بر درمان بيماري مي گردد .
تداخل دارويي پنی سیلین ها:
•    آلوپورينول : در استفادة همزمان با آمپي سيلين منجر به ايجاد راش هاي غير آلرژيكي مي گردد .
•    داروهاي ضد بارداري خوراكي : پني سيلين ها باعث تضعيف اثر اين داروها گشته و امكان ايجاد بارداري در استفادة همزمان اين داروها با پني سيلين ها وجود خواهد داشت .
•    متوتروكسات : پني سيلين ها باعث افزايش تجمع اين دارو در بدن گشته و مشكلات ناشي از افزايش باقي ماندن دارو در بدن پيش خواهد آورد. 
در مصرف پني سيلين ها موارد زير بايد در نظر گرفته شود :
    آلرژي به پني سيلين ها (آموکسی سیلین) :
در صورت وجود آلرژي به پني سيلين ها ، تجويز هيچ نوعي از پني سيلين ها و آنتي بيوتيكهاي بتالاكتام توصيه نمي گردد .
در صورت بروز علائم آلرژيك در مصرف اول يا دوم تزريق اپي نفرين يا آنتي هيستامين مناسب مي باشد .
    وجود سابقة آلرژي :
بيماراني كه داراي سابقة آلرژيكي مي باشد مانند اگزما يا آسم اين افراد مستعد بروز شوك آنافيلاكتيك پس از مصرف پني سيلين ها هستند 
بنابراين اطلاع از وجود آلرژي در هنگام تجويز پني سيلين ها بسيار مفيد خواهد بود و منجر به آماده بودن هر گونه درماني در هنگام بروز آلرژي شديد خواهد شد .
    دوران حاملگي و شيردهي :
فقط فنوكسي متيل پني سيلين (پني سيلين V) در دوران حاملگي ، ايمن نمي باشد و ساير پني سيلين ها مجاز به استفاده در دوران بارداري هستند . در تحقیقات به عمل آمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی مانند موش و خرگوش نشان داده شده که آموکسی سیلین هیچ اثر teratogenic و  embryotoxicیا maternotoxic  ندارد .
    نارسايي كبد يا مشكلات كليوي :
پني سيلين ها بايد در اين موارد با احتياط تجويز شوند .موردي كه بايد در تجويز پني سيلين ها همواره در نظر گرفته شود اين است كه در صورتيكه دورة مصرف پني سيلين ها كامل   مي گردد . عفونت بطور كامل درمان شده و باز نخواهد گشت ولي در صورتيكه دورة درمان آن كامل طي نشود امكان بازگشت بيماري وجود دارد و همين مسئله منجر به ايجاد مقاومت به درمان خواهد شد كه در آن صورت دارو درماني را با مشكل مواجه خواهد نمود . حتي در صورت مشاهدة علائم بهبودي توصية اكيد وجود دارد كه دورة درمان بطور كامل طي گردد .
انواع پني سيلين هاي مورد مصرف در دامپزشكي شامل : 
پودرهاي تزريقي :
1-پني سيلين جي پروكائين MIU 1                  3-پني سيلين جي پروكائين MIU 5 
2-پني سيلين جي پروكائين MIU 3            4-پني سيلين جي بنزاتين MIU1
5-پني سيلين جي بنزاتين + پني سيلين جي پتاسيم + پني سيلين جي پروكائين (1+1+2)
6- پنی سیلین جی سدیمMIU  5  
و به صورت تركيبي با آمينوگليكوزيدها :
6-پني سيلين جي پروكائين + دي هيدرواسترپتومايسين (1+1)
7-پني سيلين جي پروكائين + دي هيدرواسترپتومايسين (3+3)
8-پني سيلين جي پروكائين + كانامايسين سولفات (2+2)
سوسپانسيونهاي تزريقي:
1-    پني سيلين جي پروكائين IU 000/300        2-آموکسی سیلین 15%
بصورت تركيبي با آمينوگليكوزيدها :
2-    پني سيلين جي پروكائين IU 000/200 + دي هيدرواسترپتومايسين سولفات mg 200
3-    پني سيلين جي پروكائين IU 000/200 + دي هيدرواسترپتومايسين سولفات mg 250
4-    آموکسی سیلین + جنتامایسین
به صورت تركيبي با آمينوگليكوزيد ، ضد التهاب ، آنتي هيستامين و گاهاً بي حس كنندة موضعي براي درد كمتر ناشي از تزريق :
6 -  پني سيلين جي پروكائين + دي هيدرواسترپتومايسين + دگزامتازون + كلرفنيرآمين مالئات
7- پني سيلين جي پروكائين + دي هيدرواسترپتومايسين + بتامتازون + كلرفنيرآمين مالئات + پروكائين هيدروكلرايد
دلایل تجویزآموکسی سیلین در حیوانات بطور خلاصه به شرح ذیل می باشد. :
o    انتخابي مناسب در درمان انواع بيماريهاي عفوني دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، مجاری ادراری تناسلی و ورم پستان 
o    اثر بخشی و ظهور سریع علائم بهبودی طی 36 تا 48 ساعت پس از اولین تزریق.
o    كمك به سيستم ايمني جهت جلوگيري از وخامت بيماري زماني كه دام در حال درمان بيماري ديگري قرار دارد  كه آن را مستعد ابتلا به بيماري هاي ديگري مي كند .
مطالعات :
تحقیقی در مورد اثرات آموکسی سیلین و آموکسی سیلین – کلاونات علیه Streptococcus pneumoniae در موجود زنده (In vivo ) صورت گرفت که در این مطالعه از آموکسی سیلین و آموکسی سیلین – کلاونات بر علیه  17 سویه این باکتری استفاده گردید.  مقایسه بین میزان MIC در موش ها مطابق یافته های زیر نمایش داده شده است . با تزریق uranyl nitrate در موش ها اختلال کلیوی ایجاد شد که منجر به افزایش نیمه عمر آموکسی سیلین در موش از 21 به 65 دقیقه شد که شبیه فارماکوکینتیک در انسان می باشد .