بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

مواد معدنی


کلسیم + منیزیم + فسفر + گلوکز

C.M.P+گلوکز

کلسیم + منیزیم + فسفر + گلوکز

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌های 100 و 250 ميلی ليتری قهوه ای همراه با فليپ­كپ.

هر ميلی ليتر از دارو حاوی موارد زيرمي باشد:

  • كلسيم گلوكونات               175   ميلي­ گرم
  • منيزيم كلرايد                  21/9   ميلي گرم                             
  • سديم هيپوفسفيت            40/5   ميلي ­گرم
  • گلوكز مونو هيدرات            110   ميلي­ گرم

● تركيب:

هر ميلی ليتر از دارو حاوی موارد زيرمي باشد:

كلسيم گلوكونات               175   ميلي­ گرم

منيزيم كلرايد                  21/9   ميلي گرم                             

سديم هيپوفسفيت            40/5   ميلي ­گرم

گلوكز مونو هيدرات            110   ميلي­ گرم

فارماكولوژی:  

مواد معدنی فوق به ­خصوص كلسيم، منيزيم و فسفر از جمله مواد معدنی بسيار مهم در اعمال حياتی بدن می باشند.كلسيم و فسفر در تشكيل استخوان و دندان‌ها نقش بسيار مهمی را ايفا می نمايند، از جمله اعمال ديگر كلسيم نقش مهم آن در انقباض عضلات می باشد.

فسفر نيز نقش بسيارحياتی در انتقال و ذخيره انرژی به صورت ATP دارد درنتيجه باعث بهبود و كارايی مناسب متابوليسمي دام مي‌گردد و به ­عنوان يك آنابوليزان عمل می كند. منيزيم نيز در ساختمان كريستالی استخوان نقش خود را ايفا می نمايد. اين ماده معدنی يك يون داخل سلولی است و يك كوفاكتور اصلی برای تعداد زيادی از آنزيم‌ها به ­خصوص آنزيم‌هايی كه در توليد DNA و پروتئين‌سازی نقش دارند می باشد. گلوكز يا دكستروز يك قند ساده مونوساکارید است كه تنها منبع  انرژی مغز می باشد و مانع از بي­حالي و ضعف شديد در دوران بيماری و نقاهت می گردد و به ­علت قند ساده بودن پس از تزريق سريعاً وارد خون شده و اعمال اثر می نمايد. البته در موارد هيپوكلسمی، قبل از زايمان غلظت انسولين در پلاسما كاهش و متعاقباً مقدار گلوكز افزايش می يابد. با تزريق اين دارو و افزايش سطح  كلسيم خون هيپوكلسمی برطرف شده و مقدار انسولين نيز در خون بالا می رود، در نتیجه گلوكز كاهش می يابد و در واقع سلول قادر به استفاده از گلوكز به ­عنوان منبع انرژی می گردد و در زمان افزايش نياز به انرژی، با تجويز اين دارو گلوكز دام سريعاً تأمین شده و به بهبودی هر چه بيشتر آن كمك مي‌نمائيم. با تجويز گلوكز توليد كتون بادی ها نيز كاهش يافته و عارضه كتوز به اين شكل برطرف مي‌گردد.

موارد مصرف:

پيشگيری و درمان كمبود مواد معدنی و نيز جهت کنترل و تنظیم  قندخون در شرايط بيماری و يا در دوران نقاهت و همچنین در زمان ایجاد شرایط فیزیولوژیک خاص برای دام مانند قبل از زایمان، در حین و بعد از زایمان و شیردهی.

مقدار و روش مصرف:

تزريق وريدی آهسته، 1 ميلي‌ليتر به­ ازای هر كيلوگرم وزن بدن،  از 100 تا 500 میلی ­لیتر برای گاو و اسب و 25 تا 75 میلی ­لیتر در گوسفند و بز، بسته به شرایط فیزیولوژیک دام و نظر و توصیه دامپزشک قابل مصرف است.

موارد منع مصرف:

موارد منع مصرف خاصی گزارش نشده است مگر در مواردي­كه حساسيت به يكی از فرآورده‌هاي موجود در اين دارو وجود داشته باشد.

احتياط:  

تزريق وريدی آهسته در تزريق اين دارو توصيه می گردد.

قبل از تزريق ويال را بدون حرارت دادن مستقيم تا حدود درجه حرارت بدن دام گرم نمائید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

تزريق وريدی نادرست امكان ايجاد فلبيت و لخته شدن خون در محل تزريق را دارد كه جهت جلوگيری از اين مورد برای تزريق وريدی استفاده از آنژيوكت توصيه می گردد.

 تزريق سريع وریدی باعث برادي­كاردی و آريتمی قلب می شود كه در صورت بروز چنين موردی بايد تا زمان نرمال شدن ريتم قلب، تزريق متوقف گردد.

در دوران آبستنی و شيردهی منع مصرف ندارد.

زمان پرهيز از مصرف:

زمان پرهيز از مصرف برای اين دارو ذكر نشده است.

شرايط نگهداری:

دارو در مكان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و يخ زدگی نگهداری شود.

بسته‌بندی:

ويال‌های 100 و 250 ميلی ليتری قهوه ای همراه با فليپ­كپ.

 آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9