بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


انروفلوكساسين 5%

انروفان 5

انروفلوكساسين 5%

تحت لیسانس: مواد اوليه از اروپاي غربي

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌های  20, 50 و 100 ميلی ليتری قهوه­ای همراه با فليپ­کپ.
  • هر ميلی ليتر حاوی 50 ميلی گرم ماده موثره انروفلوكساسين مي‌باشد.

 


هر ميلی ليتر حاوی 50 ميلی گرم ماده موثره انروفلوكساسين مي‌باشد.

فارماكولوژی:  

انروفلوكساسين يك تركيب فلوروكينولون مي‌باشد كه از طريق مهار غيرقابل برگشت آنزيم ژيراز (توپوايزومرازتيپ II) باعث ممانعت از همانندسازی و در نتيجه مرگ ميكروارگانيسم‌ها می گردد (اثر باكتريسيدال دارو). به علت مكانيسم عمل اختصاصی انروفلوكساسين، هيچگونه مقاومت ميكروبی عليه آن و همزمان با ساير تركيبات ضدباكتريایی ديگر مشاهده نمي‌شود. بنابراين اين محصول بر ميكروارگانيسم‌ هايی كه نسبت به آنتی­ بيوتيك­های بتالاكتام، تتراسايكلين‌ها و آمينوگليكوزيدها و ماكروليدها مقاوم هستند نيز مؤثر است.

انروفلوكساسين بر روی طيف وسيعی از ميكروارگانيسم‌های گرم منفی مانند اشريشياكلی، گونه‌های سالمونلا و كلبسيلا، سودوموناس ائروژنوزا، سراتيا مارسسنس، گونه‌های پروتئوس، يرسينيا، هموفيلوس سومنوس، ويبريو هموليتيكوس، پاستورلا مولتوسيدا و پاستورلا هموليتيكا، اكتينوباسيلوس، بروسلا كانيس، بردتلا برونشيسپتيكا، موراكسلا بويس و سويه‌های كمپيلوباكتر و ميكروارگانيسم‌های گرم مثبت مانند سويه‌های استافيلوكوك، سويه ‌های استرپتوكوك، كورينه باكتريوم پيوژنز، باسيلوس سرئوس، كلستريديوم پرفرنژنس و همچنين گونه‌های مايكوپلاسما گالی سپتيكوم، مايكوپلاسما سينوويه، مايكوپلاسما مله اگريديس مقاوم به تايلوزين و تيامولين مؤثر مي‌باشد. همچنين انروفلوكساسين دارای تأثير كمی بر روی ارگانيسم‌های بي ­هوازی بوده و در درمان عفونت‌های ناشی از آن كمتر مصرفیمي‌شود.30 دقیقه تا دو ساعت پس از تزريق، مقدار انروفلوكساسين در سرم خون به حداكثر ميزان خود می رسد و پس از يك نوبت مصرف غلظت اين دارو تا 24 ساعت در محدوده درمان باقی مي ماند. دفع از بدن از طريق مكانيسم‌های كليوی بدون تغيير و غير كليوی (صفرا) با تبديل به سيپروفلوكساسين مي‌باشد.

موارد مصرف:

انروفان 5 در درمان عفونت­های ادراری، تنفسی، گوارشی و پوستی چه به ­صورت عفونت منفرد، چه مخلوط (عفونت‌های ثانويه بعد از عفونت‌های ويروسی) استفاده مي‌شود. انروفان 5 در گاو، گوساله و در گوسفند بيشتر جهت درمان عفونت‌های گوارشی مانند سالمونلوز، كلی باسيلوز، عفونت‌های تنفسی نظير برونكوپنومونی و عفونت‌های مايكوپلاسمايی استفاده مي‌شود. در سگ وگربه در درمان عفونت‌های گوش خارجی واستئوميليت نيز كاربرد درماني دارد.

ميزان و نحوه مصرف:

گاو، گوساله، گوسفند، بز و بره: 2/5 ميلی گرم به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن يا 0/5 ميلی ليتر به ­ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن دام به مدت 3 تا 5 روز توصيه مي‌شود. درعفونت­های تنفسی شديد سالمونلوز و آگالاكسی واگيردار با دزهای 1 ميلی ليتر به ­ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن تا رفع علائم بيماری تجويز مي‌شود. نحوه تزريق به­ صورت زيرجلدی در گوساله و در مورد گوسفند و بز به ­صورت عضلانی مي‌باشد.

سگ و گربه: 1 ميلی ليتر به ­ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن به صورت زيرجلدی به ­مدت حداكثر 5 روز تجويز می گردد. دز دارو نبايستی  از 1 ميلی ليتر به ­ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن تجاوز نمايد.

موارد منع مصرف:  

در مواقعی كه مقاومت باكتری ها در مقابل فلوروكينولون‌ها وجود داشته باشد، از مصرف دارو پرهيز شود.

مصرف در اسب هنوز جای بحث دارد.

درطول درمان با انروفان 5، حيوان نبايد دهيدراته شود زيرا احتمال ايجاد كريستالوری دراين حالت وجود خواهد داشت.

 گروه كينولون پتانسيل ايجاد ضايعات غضروفی در مفاصل دام­های جوان را دارند. بنابراين در دام‌های آبستن و در حال رشد معمولاً توصيه نمی شود.

در سگ‌های زير يك سال و گربه ­های زير 8 ماه مصرف نشود.

تداخل دارويی:  به­ علت اثر آنتاگونيستی، اين دارو نبايد همراه كلرامفنيكل، ماكروليدها و تتراسايكلين‌ها مصرف شود.

درصورت استفاده همزمان اين دارو و داروهای ضد التهاب غيراستروئيدی امكان ايجاد تشنج وجود دارد.

احتياط:  

كليه شرايط تزريق درحين تزريق بايد رعايت شود. 

دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

برای گوساله تزريق بيش از 10 ميلی ليتر در هر محل توصيه نمی شود.

عوارض جانبی:  تزريق SC می تواند يك واكنش موضعی زود گذر بدون درد ايجاد كند كه در كشتارگاه منجر به ضبط محل تزريق می گردد (Trimloss)، تهوع، اسهال و استفراغ نيز از عوارض ديگر است كه با قطع دارو رفع مي‌شود.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت و احشاء : تا 28 روز پس از آخرین تزریق

شیر: استفاده در دام­هایی که شیرشان به مصرف انسان می رسد مجاز نمی­باشد.

شرايط نگهداری:

دارو در مکان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.

از يخ زدگی محصول جلوگيری شود.

در صورت مشاهده هرگونه رسوب، دارو را تا دمای 37 درجه سانتیگراد به ­صورت غیر مستقیم حرارت داده و خوب تکان دهید تا کاملاً حل شود.

بسته‌بندی:

ويال‌های  20, 50 و 100 ميلی ليتری قهوه­ای همراه با فليپ­کپ.

مواد اوليه از اروپای غربیآدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9