image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01
امروز : دوشنبه - 1400/5/4

فهرست خبر

flotr2

توزیع سوسپانسیون پنی سیلین جی پروکائین + دی هیدرو استرپتومایسین (25+20)
شرکت عرفان دارو با توجه به نیاز به آنتی بیوتیکهای سوسپانسیون تزریقی در کشور ، برای اولین بار مبادرت به راه اندازی خط تولید سوسپانسیون های استریل تزریقی نموده است که توانایی تولید کلیه سوسپانسیونهای تزریقی مفید و مورد نیاز کشور را داراست ، که این امر را با عرضه سوسپانسیون تزریقی پنی سیلین جی پروکائین + دی هیدرواسترپتومایسین (25+20) آغاز نموده است .

مشاهده ی کامل خبرflotr2

پس از پانتري فان عرفان دارو اينك تركيب دیگری از اين خانواده با نام سولفامتوكسازول + تري متوپريم
شركت داروسازي عرفان دارو پس از توليد و عرضه پانتري فان (تركيب سولفادیمیدین از خانواده سولفوناميد و تری متوپریم از خانواده دي آمينو پيريميدين) متناسب با نياز همكاران عزيز دامپزشك اقدام به توليد و عرضه محلول تزریقی سولفامتوكسازول + تري متوپريم نموده است كه رقيب جدي براي محصولات مشابه اروپایی همانند پانتریسول مي باشد.

مشاهده ی کامل خبرflotr2

اينك اعلام ورود كتوپروفن عرفان دارو به بازار مصرف دارويي ايران
محلول تزریقی كتوپروفن يك ضد التهاب غير استروئيدي موثر با انديكاسيون فراوان بعنوان ضد التهاب، ضد درد و ضد تب با كاربرد وسیع و گسترده در بيماريهاي عفوني که توسط شركت داروسازي عرفان دارو توليد و به جامعه دامپزشكي کشور عرضه گرديد.

مشاهده ی کامل خبرflotr2

پني سيلين جي پروكائين 2 ميليون واحد + كانامايسين 2 گرم
در راستاي توليد پودرهاي پني سيلين استريل قابل تزريق توسط شركت داروسازي عرفان دارو اکنون آنتي بيوتيك تركيبي پني سيلين به همراه يك آمينوگليكوزيد با بروز اثر سينرژيستيك و اثر بهينه در درمان با نام پني سيلين جي پروكائين 2 ميليون واحد + كانامايسين 2 گرم تولید و توزيع گرديده است.

مشاهده ی کامل خبر