image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01
امروز : يکشنبه - 1400/1/29

نمايش سوال

flotr2


بهترین روش آماده سازی پودر استریل تزریقی جهت استفاده چیست ؟
01/07/1393 01:22:29 ب.ظ| دکتر چهرزاد

شرکت عرفان دارو

بهترین روشی که توسط مراجع علمی توصیه شده است به شرح زیر می باشد :ابتدا باید 5 سی سی آب مقطر استریل را به ویال اضافه نمود و ویال را تکان داده تا پودر استریل وارد فاز آبی گردد و بدین ترتیب سوسپانسیون غلیظ و یکنواختی بدست می آید که مجدداً با افزودن 5 یا 10 سی سی آب مقطر بر حسب نیاز، دارو رقیق شده که آماده تزریق عضلانی می گردد .ایجاد پاسخ