image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01
امروز : يکشنبه - 1400/1/29

جهت ارتباط با شرکت عرفان دارو کدام روش را ترجیح می دهید ؟


سایت عرفان دارو

24%

24 %


پست الکترونیکی

12%

12 %


تماس تلفنی با دفتر مرکزی شرکت

18%

18 %


دیدار حضوری با کارشناسان شرکت عرفان دارو

27%

27 %

آیا تا کنون سوسپانسیون یا پودر استریل تزریقی عرفان دارو را تجویز نموده اید ؟


بلی

27%

27 %


خیر

72%

72 %

نظرتان در مورد کیفیت سوسپانسیون تزریقی (25+20) چیست ؟


خوب

0%

0 %


ضعیف

84%

84 %


متوسط

0%

0 %


عالی

14%

14 %

آیا تجویز سوسپانسیون تزریقی (25+20) را به همکاران (دامپزشکان و کلینیسین ها) توصیه می نمائید ؟


خیر

80%

80 %


بلی

20%

20 %

نظرتان در مورد کیفیت پودر های استریل تزریقی عرفان دارو چیست ؟


ضعیف

64%

64 %


عالی

16%

16 %


خوب

16%

16 %

بازگشت به فهرست