image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01

image01
امروز : دوشنبه - 1400/5/4

فهرست سوالات

جهت ارتباط با شرکت عرفان دارو کدام روش را ترجیح می دهید ؟

سایت عرفان دارو


پست الکترونیکی


تماس تلفنی با دفتر مرکزی شرکت


دیدار حضوری با کارشناسان شرکت عرفان داروآیا تا کنون سوسپانسیون یا پودر استریل تزریقی عرفان دارو را تجویز نموده اید ؟

بلی


خیرنظرتان در مورد کیفیت سوسپانسیون تزریقی (25+20) چیست ؟

خوب


ضعیف


متوسط


عالیآیا تجویز سوسپانسیون تزریقی (25+20) را به همکاران (دامپزشکان و کلینیسین ها) توصیه می نمائید ؟

خیر


بلینظرتان در مورد کیفیت پودر های استریل تزریقی عرفان دارو چیست ؟

ضعیف


عالی


خوبمشاهده آمار