بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


محلول تزریقی کاتوسین 10

تصویر مقالات
مقالات

آخرین اخبار

محلول تزریقی کاتوسین 10

خصوصیات دارو :

داروی مؤثر در پیشگیری و درمان کمبود فسفر آلی و ویتامین B12 در گاو ، اسب و طیور .

کاتوسین10 محلول تزریقی منحصر به فرد و حاصل ترکیب بوتافسفان بعنوان یک منبع فسفر آلی و ویتامین B12 .

درمان کمکی جهت کاهش دورۀ نقاهت و استرس در دام و طیور.

داروی مورد نیاز و ضروری قبل و بعد از زایمان در گاوهای شیری.

مؤثر در کمک به درمان ناباروری  و بیماریهای مرتبط با زایمان .

مؤثر در بهبود سریعتر بیماری متابولیکی کتوز در گاوهای شیری.

 

ترکیب :

این دارو ترکیبی از فسفر آلی + ویتامین B12 است که هر میلی لیتر آن حاوی 100 میلی گرم بوتافسفان (معادل با 3/17 میلی گرم فسفر) و 05/0 میلی گرم سیانوکوبالامین (vitamin B12)  می باشد .

 

دسته داروئی:

ویتامین +مواد معدنی

 

فارماکولوژی :

بوتافسفان ( منبع فسفر آلی بدون آنالوگ) ، محرک سنتز پروتئین ، تسریع دهندۀ رشد ، مؤثر بر فعالیتهای کبدی ، افزایندۀ مقاومت بدن ، محرک رشد بافتهای استخوانی . بدون تجمع و انباشتگی در بدن و فاقد هر گونه عوارض جانبی، تنظیم کنندۀ سطح هورمونهای کورتیزول در زمان استرس و نتیجتاً تنظیم سطح قند خون و محرک تولید انرژی در بدن دام می باشد.

فسفر در این ترکیب بعنوان یک آنابولیزان و یا یک عامل محرک عمل می نماید . فسفر همۀ فرایندهای تولید انرژی را در بدن فعال می سازد . این دارو در اسب جهت کمک به رشد عضلانی آن و جلوگیری از هر گونه عوارض ناشی از فعالیتهای سخت فیزیکی و جلوگیری از اثرات سوء استرس و نیز جهت کوتاه شدن دورۀ نقاهت بخصوص در بیماری های ویروسی ، و همچنین کمک به درمان کم خونی، بصورت تزریق وریدی یا عضلانی و یا زیرجلدی مورد استفاده قرار می گیرد.

این دارو علاوه بر فسفر آلی حاوی ویتامین B12 می باشد که نقش مهم آن در واکنشهای حیاتی بدن در رابطه با انتقال کربن بعنوان گروه متیل(-CH3)  ثابت شده است . وجود کوبالامین بعنوان یک کوفاکتور جهت عملکرد حداقل سه آنزیم مهم بدن ضروری است . از جمله در سنتز متیونین از هموسیستئین ضروری است.

 

 

 

                              NH2                                                        NH2        

 

 H S – CH2 – CH2 – CH                      CH3 – S – CH2 - CH2 – CH

 

 

 

                            CooH                                                                                 CooH

 

Homocysteine                                                         Methionine

 

شکل 1: یک واکنش وابسته به کوبالامین در جهت  افزودن گروه متیل به هموسیستئین و ایجاد متیونین

 

کاهش این ویتامین در بدن باعث افزایش سطح هموسیستئین در خون می گردد که یک عامل مهم در ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی است .  همچنین کمبود این ویتامین عامل بروز بیماریهای عصبی (Demyelination neuropathies ) و

 آنمی مگالوبلاستیک می باشد .

همۀ سلولهای بدن جهت متابولیسم کربن نیازمند به ویتامین B12  می باشند و در اکثر دامها کمبود این ویتامین درزمان بروز بیماریهای گوارشی ظاهر می گردد . در بیماریهای گوارشی نیمه عمر این ویتامین کاهش می یابد .

کاهش سطح خونی کوبالامین متعاقب کمبود این ویتامین در بدن منجر به افزایش سطح متیل مالونیک اسید در ادرار و سرم خون می گردد که حاصل  یک فعالیت وابسته به کوبالامین در داخل میتوکندری است. تعیین مقادیر این اسیدآلی یکی از عوامل شناسایی در کمبود این ویتامین محسوب می گردد .

فرمولاسیون دارو :

آنچه در فرمولاسیون این دارو باید در نظر گرفته شود ناپایداری ویتامینها در محلول می باشد. در طی دورۀ نگهداری دارو اصولاً ویتامین ها دچار تغییر شکل (degradation) می گردند و در مورد ویتامینهای گروه  B  بخصوص ویتامین B12 اگر تمهیدات لازم مورد توجه قرار نگیرند این مسئله کاملا مشهود خواهد بود . بخش فرمولاسیون و تحقیقات شرکت داروسازی عرفان دارو مطالعات زیادی را در جهت فائق آمدن بر این مسئله یعنی علت ناپایداری  ویتامین B12 در این محلول انجام داده است که در نهایت فرمولاسیون منحصر به فرد عرفان دارو ، مشکل ناپایداری ویتامین B12  و ثبات و عدم افت مقادیر آنرا در طول دوره پایداری و عمر قفسه ای محصول را تضمین نموده است .جدا سازی عوامل محرک ناپایداری ساده ترین تفکر در حل مسئله بود ولی پیچیدگی کار در ادامه باعث گردید  برخی طراحی ها و اقدامات از جمله افزودن نمکهای آهن و یا نمکهای قلیایی و یا استفاده از اسیدهای آمینه یا سیکلودکسترین مالئیک اسید ، تیوپروپیونیک اسید ، گلوکونولاکتون ، سیستئین و یا سایر اسید استرهای چرب و نیز استفاده از دیگر آنتی اکسیدانهای اختصاصی در این ارتباط نتیجه بخش واقع شده بطوریکه تمامی متد و فرآیندهای انجام شده نیز در نهایت مورد اعتبار سنجی لازم قرار گرفتند .

 

مزایای فسفر آلی در این دارو :

دلیل استفاده از فسفر آلی در فرمولاسیون این دارو در مقایسه با فسفر معدنی به عنوان منبع فسفر، اثرات فارماکولوژیکی و درمانی این منبع فسفر می باشد . بطور کل منابع آلی چه از لحاظ ساختاری و چه از نظر نحوۀ اثر نسبت به منابع معدنی ارجحیت دارند . تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که تفاوت آنها را از لحاظ شیمیایی ، فارماکولوژیکی  (ساختاری و نحوۀ اثر)و بالینی مورد بررسی قرار داده است .

این دو فسفر : فسفر معدنی((IPC) inorganic phosphorus compound) و فسفر آلی organic phosphorus compound (OPC) از لحاظ ساختاری به اتصالهای  P-N-C (thionopyro)  ,  P-S-C (thiolo) , P-O-C (phosphates) تقسیم بندی شده اند  و فقط دارندگان گروه فسفر آلی تأثیر فارماکولوژیکی دلخواه را بروز می دهند.

 

تحقیقات :

در تأیید تأثیر فارماکولوژیکی این دارو مطالعه ای مبنی بر تأثیر این دارو در درمان و یا کنترل سندرم متابولیسم ناقص چربی ها (عامل مسبب کتوز) قبل از زایمان در گاوهای شیری انجام یافته است.

در واقع هدف از این مطالعه تأثیر فارماکولوژیکی فسفر آلی در این محلول تزریقی بصورت بوتافسفان 10 % + ویتامین B12 005/0 % بر متابولیسم و سلامتی این گاوها بوده است .

در این مطالعه 45 گاو هولشتاین –فریزین که مورد لقاح قرار گرفتند (شکم دوم) ، بصورت رندوم در سه گروه قرار گرفتند و در هر گروه 15 گاو قرار داده شد .

گروه (C6) : 6 بار در روز در 2 هفتۀ آخر بارداری بصورت IV و با دزmg/kg   10  این داروی ترکیبی را دریافت کردند .

گروه  (C3)  : 3 بار در روز در 1 هفتۀ آخر بارداری بصورت IV و با دز  mg/kg 10  این دارو را دریافت کردند .

و گروه شاهد(C0) روزانه بصورت تزریق وریدی محلول نرمال سالین 9/0 % را دریافت کردند .

نمونه های خونی آنها  بصورت دوره ای قبل از زایمان و بعد از زایمان جمع آوری شد و مورد آنالیز بیوشیمیایی قرار گرفت و سلامتی دامها و تولید شیر آنها نیز همزمان بررسی شد که صراحتاً نشانگر افزایش سطح خونی ویتامین سیانوکوبالامین در گروه C6  و C3 بود که  قبل از زایمان این دارو را دریافت کرده بودند و نیز مصرف و متابولیسم گلوکز در این دو گروه بهتر انجام شده بود که با اندازه گیری میزان سطح خونی گلوکز این نتیجه دریافت شد و همینطور متابولیسم ناقص چربیها و تولید کتون بادی ها کاهش چشمگیری پیدا کرده بود که این نتیجه نیز با اندازه گیری اسیدهای چرب غیر اشباع و غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات بدست آمد . همچنین دوره نقاهت در عفونتها در این دو گروه  پس از زایمان کاهش قابل ملاحظه ای را نشان داد .

بنابراین تزریق این دارو در طی دوره لقاح بر متابولیسم بدن دام ، بهبود شرایط دوران بارداری و کاهش عفونت در دوران پس از زایمان تأثیر بسزایی خواهد داشت . با توجه با اینکه در دوران شیر دهی نیز سطح خونی ویتامین B12بسیار کاهش می یابد و دام دچار کمبود این ویتامین می گردد ، بنابراین تزریق این دارو در این دوران می تواند بسیار مفید واقع شود .

Effect of multiple intravenous injections of Butaphosphan and Cyanocobalamine on the metabolism of periparturient dairy cows .

M Furll , ADeniz ,  B westphal , G liiling , PD constable

Faculty of veterinary Medicine , university of leipzing , 04103 Leipzing , Germany

مطالعه ای دیگر مبنی بر تأثیر این داروی ترکیبی بر متابولیسم کبد در دوران اولیۀ شیردهی و انتقال پروتئین از کبد در 16 گاو چند قلو زای شیری انجام یافته است .

درمان بصورت تزریق وریدی با دز 10 میلی لیتر بازای 100 کیلوگرم وزن بدن در 8 گاو گروه اول در نظر گرفته شد (TG,n=8)بصورت 3 روز متوالی از روز 25 شیردهی و در گروه شاهد با همین دز ، نرمال سالین تزریق شد (CG,n=8)

نتایج نشانگر تولید شیر بالا در گروه مورد مطالعه بود . (41.1±0.9kg) (TG) در مقایسه با تولید شیر در گروه شاهد (CG) (39.5±0.7kg) سطح خونی فسفر معدنی در گروه درمان شده (1.25±0.08mmol/L)   نسبت به گروه شاهد

(1.33±0.07mmol/L)  و سطح خونی بتاهیدروکسی بوتیرات در تمامی گاوها 0.65±0.13mmol/L قبل و بعد از درمان یکسان بود .

نتیجۀ بسیار مهم و منحصر به فرد این دارو تأثیر آن بر کبد در رابطه با اکسیداسیون و بیوسنتز اسیدهای چرب بود . بنابراین در مجموع تأثیر بسیار عالی این داروی ترکیبی (بوتافسفان و سیانوکوبالامین) بر فراوانی mRNA ی یک ژن در کبد گاوهای شیرده به اثبات رسید .

First report about the mode of action of combined Butaphosphan and Cyanocobalamine on hepatic metabolism in nonketotic early lactating cows .

L kreipe , A Deniz , RM Bruckmaier , H .A van Dorland

Veterinary physiology ,vestsuisse faculty , university of Bern, Bremgartensstrasse 109a, 3001 Bern , Switzerland .

 

در مطالعه ای دیگر نیز اثر این داروی ترکیبی بر متابولیسم کبد تأیید می گردد . در این مطالعه اثر درمانی این دارو بر کتوز در گاوهای شیری مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجائیکه کبد نقش بسیار مهمی در تنظیم متابولیسم بدن و برگشت آن به حالت طبیعی در دوران پس از زایمان بعهده دارد طی این مطالعه حیاتی بودن این دارو در این دوران بیشتر مشخص می گردد .

در مطالعه ای دیگر نیز تأثیر این داروی ترکیبی با سه دز 5/0 ، 1 و 5/1 میلی لیتر بازای هر کیلوگرم وزن بدن بعنوان یک منبع فسفرآلی و ویتامین B12 (هر میلی لیتر این دارو حاوی 100 میلی گرم بوتافسفان معادل با 3/17 میلی گرم فسفر و 50 میکروگرم سیانوکوبالامین می باشد)، در بهبود تولید مثل ماهی خوراکی (Nile Tilapia)بررسی شده است .

ماهی های ماده در این مطالعه هر هفته در دوران تخم ریزی دارو دریافت کردند .با بررسی هایی که بر روی تخم ماهی و مقدار تخم ریزی ماهی ها  صورت گرفت و نیز با بررسی هایی که بر تغییرات فیزیکی بدن ماهی ها انجام شد ، بهترین نتیجه طی درمان با این دارو که ترکیبی از یک فسفر آلی و ویتامین B12 می باشد بدست آمد .

میزان تخم گذاری و باروری نسبی در ماهی های درمان شده ، افزایش قابل ملاحظه ای در مقایسه با گروه شاهد و ماهی های درمان نشده نشان داد (P<0.05) و این افزایش فقط تحت تأثیر این دارو اتفاق افتاد .

Effects of Maternal Injection with organic phosphorus and vitamin B12 on reproductive Performance and newely hatched offspring of Nile Tilapia (oreochromisNiloticus)

Akram Ibrahim Alkobaby

Animal production Department ,Facuty of Agriculture , cairo university

 

گاوهاي شيري در اواخر دوران آبستني و اوايل شير دهي در معرض خطر ابتلا به بيماريهاي متابوليك هستند و اين دامها بدليل كاهش مصرف ماده خشک (DMI) از بالانس منفي انرژي در اين دوران رنج مي برند. براين اساس مطالعه ای بر روي اين دامها انجام شده كه اثر درمان متافيلاكتيك قبل از زايمان با كاتوزال را روي عملکرد متابولیكي بدن دامها بعد از زايمان بررسي مي كند.

نتايج اين بررسي نشان داد كه استفاده از اين دارو ميزان بيلي روبين خون و غلظت FFA را بميزان معنا داري كاهش مي دهد و همچنين افزايش غلظت گلوكز و كاهش BHB خون مشاهده شد كه اين مطلب پيشرفت در عملكرد كبد را در طول اين دوران در گاو شيري نشان مي دهد. بنابراين مصرف كاتوزال در اين دوران در پيشگيري از اختلالات متابوليك و بالانس انرژي و بهبود عملكرد توليدشير و اجزاي شیر اثرات مفيدي داشته است .

Dry matter intake*

*Beta hydroxyl Butyrate

Free fatty acids*

 

 

 

 

 

 

Ref:Effects of prepartummetophylactic treatment with catosal on postpartum metabolic function in cow. Deniz, A., Westphal, B., Illing, C.

 

 

 

 

 

 

 

توصیف دارو :

این دارو اولین و تنها محلول تزریقی حاوی منبع فسفر آلی و ویتامین B12 در دنیا می باشد که جهت پیشگیری و درمان کمبود ویتامین و فسفر در دام و طیور قابل مصرف می باشد . این دارو بعنوان کمک درمان در دورۀ نقاهت و در شرایط حساس و استرس زای محیطی در حیوان قابل تجویز می باشد و کمبود فسفر و ویتامین B12 در حیوان ، باعث تأخیر در بهبودی و اختلال در رشد و متابولیسم بدن می گردد . این دارو یک داروی درمانی و کمک درمانی برای حیوانات بیمار و یک پیشگیری کنندۀ مهم از بیماریها جهت حفظ سلامتی حیوان به شمار می رود (Todd Firkins).

 

میزان و نحوۀ مصرف :

در بیماری های حاد دز توصیه شدۀ آن طبق جدول زیر و  بصورت تزریق عضلانی و یا زیرجلدی می باشد و حداکثر مقدار تزریق در هر محل تزریق20 میلی لیتر می باشد و در طیور بصورت خوراکی همراه آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز توصیه می گردد .

In acutely diseased animals

10-25  ml

Horse , Cattle

5-12  ml

Foal , Calf

2.5-5  ml

Sheep , goat

1.5-2.5  ml

Lamb

0.5-5  ml

Dog

0.5-5  ml

Cat

0.3-0.5  /1 literof drinking water

Poultry

 

در صورت نیاز می توان مطابق نظر دامپزشک دز دارو را تکرار نمود .

 

زمان پرهیز از مصرف :

برای این دارو زمان پرهیز از مصرف چه برای گوشت و چه برای شیر ذکر نشده است .

 

احتیاطات :

موارد ذیل هنگام تزریق این دارو توصیه می گردد :

1-حتماً جهت تزریق از سرنگ استریل استفاده گردد .

2-توصیه میگردد از سر سوزن تیز و تمیز و یکبار مصرف استفاده شود .

3-جهت تزریق زیر جلدی سوزنهای کوتاهتری بکار برده شود (حداکثر طول 15 میلیمتر).

4-تا حد امکان در آب و هوای مرطوب یا غبارآلود تزریق انجام نگردد.

5-توصیه می گردد تزریق عضلانی در بافت عضلانی گردن انجام و تزریق زیرجلدی در زیر پوست بالای گردن انجام گردد .

شرایط نگهداری :

دارو در دمای زیر 25 درجه سانتیگراد ،  به دور از نور و یخ زدگی نگهداری گردد .

بسته بندی:

ویالهای 20، 50 و 100 میلی لیتری قهوه ای همراه با فیلیپ کپ.

 

 

هدف از تولید این دارو :

اینک عرفان دارو این داروی مهم و مؤثر را جهت کاهش صدمات ناشی برخی بیماریها مهم و استرس ناشی از آنها به جامعۀ بزرگ دامپروری و دامپزشکی ارائه می نماید و به جرأت ادعا می نماید که مصرف این دارو باعث حداقل بروز صدمات به دام و کاهش هزینه های ناشی از بیماریها می گردد .تأثیر این دارو بر کوتاهتر شدن دورۀ نقاهت بیماریها و استرس ناشی از زایمان ، حمل و نقل و  واکسیناسیون کاملاً قابل توجه و چشمگیر می باشد .

با توجه به اینکه استرس باعث ترشح هورمون کورتیزول گشته و متعاقباً سیستم ایمنی بدن را تضعیف نموده و در نتیجه باعث کاهش اشتها ، افزایش بروز بیماری و کاهش میزان رشد می گردد ، تجویز این دارو این مشکلات را کاهش داده  و با جبران کمبود فسفر و ویتامین B12  باعث بهبود فعالیت کبد و افزایش توان سیستم ایمنی بدن می گردد . این دارو به عنوان یک منبع منحصر به فرد فسفر آلی (بوتافسفان) با مکانیسم پیچیده باعث بهبود متابولیسم بدن نیز میگردد.

هر گونه استرس ناشی از  حمل و نقل و دورۀ نقاهت خود باعث افزایش سطح خونی بتاهیدروکسی بوتیرات ودر نتیجه بروز عارضه متابولیکی کتوز شده و کتوز موجب  کاهش تغذیه و کاهش تولید شیر و عدم تعادل انرژی و در نتیجه سندرم کبد چرب ، اختلال در تولید مثل و بیماریهای پس از زایمان می گردد. که طی مطالعات بالینی مشخص گردیده تجویز کاتوسین 10 باعث برگشت سریع اشتها و بهبود سریع کتوز شده و کلیۀ اثرات سوء موارد فوق را برطرف می نماید .

با توجه به تأثیر بسیار خوب این دارو و طی چهار سال فروش و  مصرف بالا در اروپا اکنون  FDA نیز اجازۀ فروش و مصرف این دارو را جهت درمان کمبود فسفر و ویتامین B12 صادر نموده است و با توجه به اینکه شرکت عرفان دارو همواره بر تولید داروهای مفید ، مؤثر و حیاتی با کیفیت بالا تأکید دارد اقدام به تولید این دارو با فرمولاسیون اصلی آن یعنی ترکیب بوتافسفان بعنوان یک فسفر آلی و ویتامین B12  درست مطابق با برند اصلی آن وتحت نام تجاری کاتوسین 10نموده است .

 

 

 

عرفان دارو همواره از پیشنهادات و نظرات دامپزشکان و کلینیسینهای محترم جهت افزایش کیفیت و نوآوری در تولید داروهای خود استقبال می نماید .

 

References :

-Effects of combined Butaphosphan and Cyanocobalamin application on Hepatic Metabolism in Early Lactating Dairy cows

L.kreipe ,A.Deniz , R.M.Bruckmaier , H.A van Dorland

Veterinary physiology , vetsuisse Faculty Bern , Bern , Switzerland , Bayer animal Health GmbH , Leverkusen , Germany

 

-2009 Bayer Healthcare LLC, Animal health Division ,shawnee Mission

 

-The effect of injectable Butaphosphan and Cyanocobalamin on postpartum serum

www.journal of dairy science.org/article/PIISOO 22030210000652/abstract

 

-The invention relates to preparations comprising vitamin B12 and a butanol and to the use of butanol for stabilizing vitamins

United states patent Application 20110065665

 

 

 

 

 


آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9